Električne pumpe za vodu

Ruris aqua 1100

Težina: 17 kg Prečnik izlaza: 1" Dubina povlačenja: 9 m Visina vodenog stuba: 60 m Maksimalni protok: 3,3 m3/h Snaga: 1500 W Garancija 24 meseca

Ruris aqua 600

Težina: 14 kg Prečnik izlaza: 1" Dubina povlačenja: 9 m Visina vodenog stuba: 50 m Maksimalni protok: 3,12 m3/h Snaga: 900 W Garancija 24 meseca

Ruris aqua690

Težina: 11,7 kg Prečnik izlaza: 1" Dubina povlačenja: 15 m Visina vodenog stuba: 60 m Maksimalni protok: 3 m3/h Snaga: 370 W

Ruris aqua105

Prečnik izlaza: 1" Dubina povlačenja: 15 m Visina vodenog stuba: 140 m Maksimalni protok: 2,6 m3/h Snaga: 1500 W Garancija 24 meseca

Ruris aqua104

Dubina povlačenja: 15 m Visina vodenog stuba: 100 m Maksimalni protok: 1,8 m3/h Snaga: 1100 W Garancija 24 meseca

Ruris aqua101

Težina: 12,9 kg Prečnik izlaza: 1" Dubina povlačenja: 15 m Visina vodenog stuba: 60 m Maksimalni protok: 2,4 m3/h Snaga: 750 W Garancija 24 meseca

Ruris aqua35

Tip motora: električni Težina: 19,5 kg Visina vodenog stuba: 12 m Maksimalni protok: 18 m3/h Snaga: 1300 W Garancija 24 meseca

Ruris aqua30

Tip motora: električni Težina: 4,4 kg Prečnik izlaza: 1/1,25" Visina vodenog stuba: 7,5 m Maksimalni protok: 8,5 m3/h Snaga: 550 W Garancija 24 meseca

Ruris aqua11

Tip motora: električni Težina: 9 kg Prečnik izlaza: 1" Visina vodenog stuba: 25 m Maksimalni protok: 3,6 m3/h Snaga: 550 W Garancija 24 meseca

Ruris aqua9

Tip motora: električni Težina: 4,4 kg Prečnik izlaza: 1/1,25" Visina vodenog stuba: 8 m Maksimalni protok: 12,5 m3/h Snaga: 750 W Garancija 24 meseca